Az Entis-Net Kft. 2018. januárjában támogatást nyert a GINOP-3.1.2-8-2-4-16 - Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása” című pályázati konstrukción.

A projekt címe: „A DocEnt általános dokumentumkezelő rendszer továbbfejlesztése és külpiaci bevezetése a KKV szektorban, projekt azonosító száma pedig GINOP-3.1.2-8-2-4-16-2017-00038. A megvalósítási időszak 2018. április 1. és 2019. január 31. közé esik, a támogatási összeg 13,71 millió Ft (40 %). Ezen projekt a Magyar Állam és az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg.  

A projekt legfőbb célja a továbbfejlesztés előtt álló DocEnt nevű dokumentumkezelő szoftver nemzetközi piacra vitele. Célországok közé tartoznak a hazai piacon kívül elsősorban németországi, másodsorban egyéb német nyelvterületű európai piacok. Ugyanis Németország jelentős fizetőképes stabil felvevőpiacot jelenthet a hazai fejlesztésű, árban a németországi fejlesztésekkel versenyképes, jó minőségű szoftvereknek, pont ezért a cég a DocEnt-tel is ezt a piacot kívánja megcélozni. Cégnagyságot tekintve a DocEnt rendszerrel elsősorban a KKV-k alkotják a célcsoportot. A piacra vitelhez szükségesek még kisebb mértékű fejlesztések, valamint a német és az angol verzió elkészítése. Az angol verziót azonban nem csak angol nyelvterületen fogják használni, hanem az előrejelzések alapján várható érdeklődés más országokból is.  

A DocEnt alapvetően kereskedelmi és ipari kis-és középvállalatok igényeit szolgálja, de minden olyan szervezet vagy vállalkozás hasznát veszi, amelyben jelentős szerepet játszik az állományok strukturált tárolása és gyors áttekintése. Így pl. az egészségügyi, jogi és kulturális szolgáltató szervezetek is.